[x]

Полігон

 Завантажити файл
 Без медіафайлу
 Трипкод
Не піднімати тему
 До теми  До розділу
 Відповісти

`#!/usr/bin/python3

from flask import Flask

from app.first.main import one

from app.second.main import two

#app = Flask('PROJECT_NAME')

app = Flask(name.split('.')[0])

app.register_blueprint(one, url_prefix='/finish')

app.register_blueprint(two, url_prefix='/start')

@app.route('/')

def index():

from flask import redirect

return redirect('start')

if name == 'main':

#app.secret_key = #'SECRET KEY HERE!'

app.run(host='localhost', port=3000, debug=True)`

Відповіді: >>191

# заголовок #

## Ще один ##

цитата

> ти хуй

ні ти

цитата-2: повернення

> ти хуй
> > ні ти

Список покупок

 • ковбаса

 • хліб

 • молоко

 • борошно

 • яйця

 • пляшка шампанського

 • кондоми

 • шоколадка

Рейтинг сексуальності різних об'єктів

 1. Гарна тян

 2. Негарна тян

 3. Тян-інвалід

 4. Кицька

 5. Мертва тян

Лінії!
9$$

M$$$>

'$$$$&

$$$$$B

$$$$$$$.

$$$$$$$$k

$$$: X$$$$$$$$$N..:dN

9$$$$W @$$$$$$$$$$$$$$$>

R$$$$$$W 'W$$$$$$$$$R```"R$$$N>

R$$$$$$$$$b. d$$$$$$$$$$$$> . ^*$$k

R$$$$$$$$$$$$u x$$$$***$$$$$$& 4$$N.'$$L

4$$$$$$$$$$$$$$$$" '"*$$B '$$$$K.'R$K

'$$$$$$$$$$$$R :@NW $$x '#$$$$k$B

'$$$$$$$$$$~ X$$$$N '$N M$$E ?$N.uebc

'$$$$$$$$> $$$$$$ Rk ' .W$$$$$$$$&

M$$$$$$R '$$$$$$L #N x@$$$$$$$$$$$$>

'$$$$$$~ $$$$L d$$$$$$$$$$$$$$$E

4$$$$$ 9$$$E W$$$$$$$$$$$$$$$$E

'$$$$$> '#$" :$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

9$$$$B $$$$$$$$$$$$$$$$$$R

X$$$$$$u d$"M$$$$$$$$$$$$$$$R

"$$$$$$$$u d$# '$$$$$$$$$$$$$$"

X$$$$$$$$$$$e.. ..ud$*" '$$$$$$$$$$$)..uoe@$$$

X$$$$$$$$$$$$$$$$$**F"~ '$$RF"""""~

9$$$$$$$$$$$F`` W$&……x:.

J$$$$$$$$$$" 9$$$***$$$$

'$$**$$$$$$ W$$

'$$$$& :$> d$$$$$$:

xd@$F"`#$$W: ##" d$$$$$$$$$$$$Wu.

d@$$$"" xW$$$$$$Wx> xuW$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W>

'$$$" .d$$" ""#*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

xe$$*" .uoe$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

W$$*F x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

'` x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k

@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :

?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E W$

'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F :$$$

'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E $$$$

`*$$R``#R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :$$$$$

so$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N :@$$$$$$

d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Nu. x$$$$$$$$$

'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

X$$$$$$$$$$$$$"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

.WWW@$$$$$$$$$$$$$E )$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

.W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E $$$$$$$$$$$$$ #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$::$$$$$$$$$$$$$k 'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$R

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k: `R$$$$$$$$$$$$$$#

"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k '"R$$$$$$$R"`

M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&

`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E

`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$R

#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*

"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"

'$$$$$$$$$$$$$$$*F" Margaret Chatfield

Відповіді: >>515

~~~~~~9$$~~~~~~~~~~

~~~~~~M$$$>~~~~~~~~~~~~

~~~~~~'$$$$&~~~~~~~~~~~

~~~~~$$$$$B~~~~~~~~~~~~

~~~~~$$$$$$$.~~~~~~~~~~

~~~~~~:$$$$$$$$k~~~~~~~~~~~

$$$:~~~~X$$$$$$$$$N..:dN~~~~~~~

9$$$$W~~~~@$$$$$$$$$$$$$$$>~~~~~~~~

~R$$$$$$W~~~~'W$$$$$$$$$R```"R$$$N>~~~~~~~~

R$$$$$$$$$b.~d$$$$$$$$$$$$>~.~^*$$k~~~~~~~~

~R$$$$$$$$$$$$ux$$$$***$$$$$$&~~~~4$$N.'$$L~~~~~~

~~4$$$$$$$$$$$$$$$$"~~'"*$$B~'$$$$K.'R$K~~~~~~~

~'$$$$$$$$$$$$R~~~:@NW$$x~~'#$$$$k~$B~~~~~~~~

~~'$$$$$$$$$$~~~X$$$$N'$NM$$E?$N.uebc~~~~~~

~'$$$$$$$$>~~$$$$$$~~Rk'.W$$$$$$$$&~~~~

~~M$$$$$$R~~~'$$$$$$L~#Nx@$$$$$$$$$$$$>~~~~

~~'$$$$$$~~~~$$$$L~~d$$$$$$$$$$$$$$$E~~~~~~

~~~4$$$$$~~~~9$$$E~W$$$$$$$$$$$$$$$$E~~~~~~

~~~'$$$$$>~~~~'#$":$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~~

~~9$$$$B~~~~~~$$$$$$$$$$$$$$$$$$R~~~~~~

~~X$$$$$$u~~~~d$"M$$$$$$$$$$$$$$$R~~~~~

~~"$$$$$$$$u~~~~d$#'$$$$$$$$$$$$$$"~~~~

~~X$$$$$$$$$$$e..~..ud$*"~'$$$$$$$$$$$)..uoe@$$$~~~

~~X$$$$$$$$$$$$$$$$$**F"~~~~'$$RF"""""~~~~~

~~9$$$$$$$$$$$F``~~~~~W$&……x:.~~~~~

~~~J$$$$$$$$$$"~~~~~~9$$$***$$$$~~~~~

~~'$$**$$$$$$~~~~~W$$~~~~~~

~~~'$$$$&~~~~:$>d$$$$$$:~~~~~~~

~~~:xd@$F"`#$$W:~~~~##"d$$$$$$$$$$$$Wu.~~~~

~~:d@$$$""~xW$$$$$$Wx>~xuW$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W>~~~~~~

'$$$*"~.d$$*"~""#*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~~~

~~~xe$$*"~~.uoe$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>~~~~~

~~:W$$*F~~~x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~~~

~~'`~~x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k~~~~

~~~~:@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>~~~

~~~~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&~~~

~~~~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~

~~~"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~:

~~~~~?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E~~~W$

~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F~~~~~:$$$

~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E~~$$$$

~~~~~`*$$R``#R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~:$$$$$

~~~~~~so$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N~:@$$$$$$

~~~~~~~~d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Nu.~x$$$$$$$$$

~~~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~~~~X$$$$$$$$$$$$$"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~.WWW@$$$$$$$$$$$$$E)$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~~.W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E$$$$$$$$$$$$$~#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~~~:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$::$$$$$$$$$$$$$k~'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$R

~~~:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k:~`R$$$$$$$$$$$$$$#

~~~"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k~'"R$$$$$$$R"`~~

~~~~M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>~~~~~~

~~~~'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&~~~~

~~~~`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E~~~~~~

~~~~~`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$R~~~~~

~~~~~~~#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*~~~~~

~~~~~~"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"~~~~

~~~~~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$*F"~Margaret~Chatfield

Відповіді: >>517 >>585

>>516

♪♫

♪♫

♪♫

,;, ,;;, ♪♫

.^//// √ \\\\\^.

/'/// = = \\\'\

/ ;//d __ b\\'.'.

; '. `. .' ; '.

. ; )( . ;

. '. .' '. . '.

'. '(. .) '. '.

; ;\\.)(.// ; ;

. . \\ // . . lb

; ; )\\//( ; ;

'. '. ( ww' ) '. '.

. ; './ .' . ;

√ / / \ √

Ютуб ролик та текст до нього 1

Ютуб ролик та текст після нього 1

Ютуб ролик та текст до нього 2

Ютуб ролик та текст після нього 2

Ютуб ролик та текст до нього 3

Ютуб ролик та текст після нього 3

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh+. . `/yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh/`.. `/hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmo. . +dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh/``.`. `:hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy-``.`. `.sNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh-`. ...` .omMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh:`. .. `. `+mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd/`. .. . .sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+`` ….` `` `:mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd- `..` ```` ``` . .sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs``. . `/mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm/`` … . . . `` .dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm- `… ` `. `hMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm- . … `.```. . `yMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN- . … ``..``` ``yMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN/ .`.. `.` `.`. `sMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo `` …` . - ``` . `sMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh`. .`. +- -- `sMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN. .` `..` .. `+s` `o/ `yMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ . ``..`. +y/ :yo .dMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd`. . ….`+yy.syy` . `` .mMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/ .` ..` `oyyo /yyy- /. . -mMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd`.. ..`+yyy/syyy/ ++ `` -mMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/ .. .. -.+yyym- /ydyy+ +y. . /mMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm`.. ..os /yydNNsmNmys /y+ `` -hmMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/ .. ..sm. :yhmNNd `mNNNdy. /yy. . `` yhNMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm`.. . hN/ :ymNNNNy .NNNNNh- /yy+ . `` .NhMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ .. . .dNy -hNNNNNNo /NNNNNN+ +yys` ` sNhMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm`..`. ./ -mNm..hNNNNNNN/ sNNNNNNh omyy/ ` `` -MmmMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh. ..:y :NNN/hNNNNNNNN-.. dNNNNNNN oNdys dMhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhh . . . +m. /NNNdsNNNNNNNNN./:NNNNNNNN- oNNdy: `` oMMhMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhs `.` `.` `sm- oNNNN//NNNNNNNNNN`s/ :NNNNNNNN+ oNNNhs` :MMhMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyM+ .`. . .yy. :/::--+shmNNNNNNN h/ oNNNNNNNNs oNNNNy: .MMNdMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdmM- .. .-mNysNNNNm.syso+/++shmmm+ hNNNNNNNNh sNNNNNs NMMyMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMN`` `` . :NNm.dNNNNNsoNNNNNNNNmhs/do `NNNNNNNNNm sNNNNNm- dMMyMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhNMm `. +NNN-:mNNNNNN+NNNNNNNNNNNNd-do -NNNNNNNNNN yNNNNNNs hMMhNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMh .``. sNNNo+NNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNd/Nh +NNNNNNNNNNyNNNNNNN- yMMdNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyNMMs .`. .hNNNhsNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmsNd yNNNNNNNNNN.hNNNNNNNh yMMmNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMM/ . -o++/::-.:mNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmhNN` mNNNNNNNNNN.dNNNNdhso. yMMdNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhNMMM- `` hNNNNNNNmNNNmddhhhhhdmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN: .NNNNNNNNNNN.mNNmhhddmd. .sMMhNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMM. .-. ``NNNdyso+/-.. .:ohmNNNNmmNNNNNNNNNs/y/` +NNNNNNNNNNN-NNNNNNNNNN+ – +hMMyMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhmMMMN`+dmNm .NNNh``:ymNNNdNNNNNNNNNNNNh- hNNNNNNNNNNN:NNNNNNNNNNd .h hhNMhMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMd .hNMMMN`NNNNs :--hdh: /y+- ./ymNmmNNNNNNNNNNNmo NNNNNNNNNNNNoNNNNNNNNNNNoN NmNNdMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdMMMMy hMMMMNd NNNNN:h+dMMMm +Nmy: ./-sNNNNNNNNNNNNNNNh.:MNNNNNNNNNNNdNNNNNNNNNNN:mN :MNdhNMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhMMMMMo /NMMNdyo`NNNNNh ys sMMMy/ NMNNs..NmmNNNNNNNNNNNNNNNNddNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNdNN- sMMhhMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhMMMMM/ hMMMdhdd. mNNNNN::N/ -/: : mMMMNd/mNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNmhysmNNNNNo. `mMMomMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdmMMMMM- NMMNdNMM: dNNNNNdhM: dMMMMMNdNNNNNMMNMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNmmmNNmy+-. .:odNNNmy: :MMMoMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMM.MMMdNMMM: hNNNNNNMM: hMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNmNmy:./oyyyo: `:mNNN+ yMMM+MMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMm -MMMdMMMN- sNNNNNNMM+ mMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNy: .mMMNNNd .hNNNh `NMMhsMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddMMMMMy -MMMNMMNy- oNNNNNNNMd `..NMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNhohmy sMMMNN+.mNNNm. /MMNdhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMMo -MMMMMMmm+ ::NNNNNNNNMo ``.:///:yhoMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNNm+`sds.. /MMMMh-dNNNN/ dMMhMyMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMM: mMMMMMdM+ o:.NNNNNNNNNNo +/++//:NMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmh/ /` yMMMd+mNNNN+ -MMdmMyMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdMMMMMM. /NMMMNdMo ysmNNNNNNNNNNh:.---..mMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmd .NMMmyNNNNNs sMNdMMhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMMN/mMMNmNy dmyNNNNNNNNNNNNdy+:-.-/dMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNN/ hMMMmNNNNNyNMdMMMhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMMMh -dNMMNh+-mN/oNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN...`yMMMMNNNNNh +MdMMMNdMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMMMs sNMMN NNNMh:NNNNNNNNNNNNNNMMNNMNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN``///-s:dMMMNNNNNNd `ddNMMMmdMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMMM: :dNN. NMMMN/NNNNNNNNNNNMMMNNNMNMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNo….sNMMMNNNNNNm. -dMMMMMdmMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMMMMN sN. -MMMMMdNMMMMMMMMMMMMMNMNMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNho+yNMMNNNNNNNNN- +MMMMMMhNMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMMMMh . :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNMMMMMMN: .NMMMMMMyMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMmsMMMMM+ +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMN/ yMMMMMMMyMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNsMMMMM. oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMo :MMMMMMMNhMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMm oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMNNNMNNMMMMMd dMMMMMMMdmMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMs oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhNMMMMMMMMMMMMMMMM/ :MMMMMMMMyMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMM: oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm mo hMMMMMMMNyMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyNMMN` sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ MMh` .MMMMMMMMhNMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhMMy . sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN msNMMd` oMMMMMMMNhMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMM: .sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMMd `NMMMMMMMhMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhd `` hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: .MMMMMMM/oMMMMMMMdNMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm- . hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMmNMMMMMMmMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy . ` symNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN. . .`yyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs . `` .yyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN. o+ . . `` -yyyyyyyydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm+ `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo oMo `.` :yyyyyyyyyydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh/ NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+MMo ..`` +yyyyyyyyyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmh+. `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ /NMMo ` . `: oyyyyyyyyyyyyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNds:. mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMm:NMMMo ``.`+/ syyyyyyyyyyyyyyyyyyhmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmy+- hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMM+ -NMMMMo `.` .+s: syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdo:. . yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMm.mMMMMM+ ``.`oss. -ssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmh+. -y oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM+hMMMMMM: ``./sss /ssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhdmNMMMMMMMMMMMMMMMmh+. +N` /MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMmsMMMMMMM. ``..sso +ssssssossyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysymNMMMMMMMNmh/. oM/ -MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMM/:MMMMMMMm``.-s/ `` ssssssssssossyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo .:+ydmmdy/. sMy .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMmdMMMMMMM+ ``... ```ssssssssssssoosyyyyyyyyyyyyyyyyy++...sMN NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMM+oMMMMMMMy`..` ``.sssssssssssssssoossyyyyyyyyyyyyosss: oMM+ mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMN-NMMMMMMh`. . .:ssssssssssssssssssoossyyyyyyyyy+ssss+ oMMm` yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMshMMMMMMd. ``` ```` . +ssssssssssssssssssssssoossyyyyy+ssssso- oMMM/ +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMsMMMMMMm- `.`. dmhsssssssssssssssssssssssooosss+sssssss+ .y. . +MMMm` -MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMdmMMMMMN- ` ``` ```NMMNhyssssssssssssssssssssssssoo+/ss+sssss: :mM+ . +MMMMoNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMhMMMMMN: +NMMMNdysssssssssssssssssssssssss+os/+sssss .oMMMh `. /MMMMN. hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMhMMMMN: . :mMMMMMmhssssssssssssssssssooooss:-osssssNMMMMN `. /MMMMMy oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMNyMMMN: .dMMMMMMNdyssssssssssssss+-ossss+``:ssss. -/smNMM:. /MMMMMM-:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMddMMm- sMMMMMMMMNdyssssssssss+```:oo.`````osss- .:/-. :MMMMMMh`NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMhdMd. ` :NMMMMMMMMMNmhysssss+.```````````.oss/. :MMMMMMM:dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMmsh`` `` .hMMMMMMMMMMMMmdysooso+:-`````````.oss `. :MMMMMMMhsMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM-`` `` oMMMMMMMMMMMMMMdmdhsss/```````````+s: `. -MMMMMMMMoMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMy`` . :NMMMMMMMMMMMmMMMMMNd:-.``````` ``:o. . .MMMMMMMMyMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMo `` .mMMMMMMMMMNMMMMMMMhoooo/:/:--…-/` . `/yMMMMMdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMM/ ``hMMMMMMNmMMMMMMMMoooooydoo++/o:ooo:` `` . .sNMMNdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMM/ `sMMMMNmMMMMMMMMmooooomNooo//oo/ooo+:. . .dMMhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMM/ /NMmmMMMMMMMMMyoooooMMsoo/+oo+/oooo+- `. `yMdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMM+ .+NMMMMMMMMMMoooooyMMyoo+/ooo++ooooo/` `. `oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMs . +MMMMMMMMMM+oooodMMmooo/oooo:-+ooooo:. `` .NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMh. +MMMMMMMMN+oooomMMMooo/+oooo:/ooooo/ .` sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMN. ` /NMMMMMMd+oooomMMMsoo++ooooo-:ooooo+. .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMM+ ` -dMMMMMdooooodMMMyooohoooooo. ./oooo+ .` mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMd`sMMMMdooooodMMMyoooyNooooo+ -oooo/ `` sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMM: /NMMm+oooohMMMhooosMd+oooo++oooo /MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMm-mMM+ooooyMMMdooo+MMhooooo/ /oooo. .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMo .hMooooooMMMmooo+mMMhooooo+`:oooo. mMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MM- `sooooo+NMMNooooyMMMyooooo/:oooo. yMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MN:ooooohMMNoooo:NMMMyoooooooooo sMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm oooooodMNoooo-+MMMMoooooooooo sMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm /oooooomhoooo-`dMMMd/+oooooo+ oMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm +ooooooooooo.:MMMMs++ooooo: +MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm .+oooooooooo./dMMMdoo++/+/ /MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MN./oooooooo+.osMMMMoooo/. :MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MM: .:+ooooo-/o+mMMMdoooo+ -MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMs .syys-oooyMMMMsoooo/ `NMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMm` -mMM:+ooooNMMMNooooo: sMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMM/ .dMyooooohMMMMhooooo. `mMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMh yhooooooMMMMMyoooo+ /MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMM- `-+oooo+NMMMMNsoooo: yMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMy /ooooohMMMMMdooooo` .NMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMM. -ooooosMMMMMMooooo/ +MMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMs ooooo+MMMMMMs+oooo-NMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMN. +oooo+mMMMMMd-oooo+` yMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMs :ooooohMMMMMM.+oooo: -MMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMN. `ooooooMMMMMM//oooo+ mMMMMMMMMMMMMM