[x]

Полігон

 Заватажити файл
 Без медіафайлу
 Тріпкод
Не піднімати тему
 До теми  До розділу
 Відповісти

`#!/usr/bin/python3

from flask import Flask

from app.first.main import one

from app.second.main import two

#app = Flask('PROJECT_NAME')

app = Flask(name.split('.')[0])

app.register_blueprint(one, url_prefix='/finish')

app.register_blueprint(two, url_prefix='/start')

@app.route('/')

def index():

from flask import redirect

return redirect('start')

if name == 'main':

#app.secret_key = #'SECRET KEY HERE!'

app.run(host='localhost', port=3000, debug=True)`

# заголовок #

## Ще один ##

цитата

> ти хуй

ні ти

цитата-2: повернення

> ти хуй
> > ні ти

Список покупок

 • ковбаса

 • хліб

 • молоко

 • борошно

 • яйця

 • пляшка шампанського

 • кондоми

 • шоколадка

Рейтинг сексуальності різних об'єктів

 1. Гарна тян

 2. Негарна тян

 3. Тян-інвалід

 4. Кицька

 5. Мертва тян

Лінії!
9$$

M$$$>

'$$$$&

$$$$$B

$$$$$$$.

$$$$$$$$k

$$$: X$$$$$$$$$N..:dN

9$$$$W @$$$$$$$$$$$$$$$>

R$$$$$$W 'W$$$$$$$$$R```"R$$$N>

R$$$$$$$$$b. d$$$$$$$$$$$$> . ^*$$k

R$$$$$$$$$$$$u x$$$$***$$$$$$& 4$$N.'$$L

4$$$$$$$$$$$$$$$$" '"*$$B '$$$$K.'R$K

'$$$$$$$$$$$$R :@NW $$x '#$$$$k$B

'$$$$$$$$$$~ X$$$$N '$N M$$E ?$N.uebc

'$$$$$$$$> $$$$$$ Rk ' .W$$$$$$$$&

M$$$$$$R '$$$$$$L #N x@$$$$$$$$$$$$>

'$$$$$$~ $$$$L d$$$$$$$$$$$$$$$E

4$$$$$ 9$$$E W$$$$$$$$$$$$$$$$E

'$$$$$> '#$" :$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

9$$$$B $$$$$$$$$$$$$$$$$$R

X$$$$$$u d$"M$$$$$$$$$$$$$$$R

"$$$$$$$$u d$# '$$$$$$$$$$$$$$"

X$$$$$$$$$$$e.. ..ud$*" '$$$$$$$$$$$)..uoe@$$$

X$$$$$$$$$$$$$$$$$**F"~ '$$RF"""""~

9$$$$$$$$$$$F`` W$&……x:.

J$$$$$$$$$$" 9$$$***$$$$

'$$**$$$$$$ W$$

'$$$$& :$> d$$$$$$:

xd@$F"`#$$W: ##" d$$$$$$$$$$$$Wu.

d@$$$"" xW$$$$$$Wx> xuW$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W>

'$$$" .d$$" ""#*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

xe$$*" .uoe$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

W$$*F x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

'` x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k

@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :

?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E W$

'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F :$$$

'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E $$$$

`*$$R``#R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :$$$$$

so$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N :@$$$$$$

d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Nu. x$$$$$$$$$

'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

X$$$$$$$$$$$$$"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

.WWW@$$$$$$$$$$$$$E )$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

.W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E $$$$$$$$$$$$$ #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$::$$$$$$$$$$$$$k 'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$R

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k: `R$$$$$$$$$$$$$$#

"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k '"R$$$$$$$R"`

M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&

`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E

`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$R

#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*

"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"

'$$$$$$$$$$$$$$$*F" Margaret Chatfield

~~~~~~9$$~~~~~~~~~~

~~~~~~M$$$>~~~~~~~~~~~~

~~~~~~'$$$$&~~~~~~~~~~~

~~~~~$$$$$B~~~~~~~~~~~~

~~~~~$$$$$$$.~~~~~~~~~~

~~~~~~:$$$$$$$$k~~~~~~~~~~~

$$$:~~~~X$$$$$$$$$N..:dN~~~~~~~

9$$$$W~~~~@$$$$$$$$$$$$$$$>~~~~~~~~

~R$$$$$$W~~~~'W$$$$$$$$$R```"R$$$N>~~~~~~~~

R$$$$$$$$$b.~d$$$$$$$$$$$$>~.~^*$$k~~~~~~~~

~R$$$$$$$$$$$$ux$$$$***$$$$$$&~~~~4$$N.'$$L~~~~~~

~~4$$$$$$$$$$$$$$$$"~~'"*$$B~'$$$$K.'R$K~~~~~~~

~'$$$$$$$$$$$$R~~~:@NW$$x~~'#$$$$k~$B~~~~~~~~

~~'$$$$$$$$$$~~~X$$$$N'$NM$$E?$N.uebc~~~~~~

~'$$$$$$$$>~~$$$$$$~~Rk'.W$$$$$$$$&~~~~

~~M$$$$$$R~~~'$$$$$$L~#Nx@$$$$$$$$$$$$>~~~~

~~'$$$$$$~~~~$$$$L~~d$$$$$$$$$$$$$$$E~~~~~~

~~~4$$$$$~~~~9$$$E~W$$$$$$$$$$$$$$$$E~~~~~~

~~~'$$$$$>~~~~'#$":$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~~

~~9$$$$B~~~~~~$$$$$$$$$$$$$$$$$$R~~~~~~

~~X$$$$$$u~~~~d$"M$$$$$$$$$$$$$$$R~~~~~

~~"$$$$$$$$u~~~~d$#'$$$$$$$$$$$$$$"~~~~

~~X$$$$$$$$$$$e..~..ud$*"~'$$$$$$$$$$$)..uoe@$$$~~~

~~X$$$$$$$$$$$$$$$$$**F"~~~~'$$RF"""""~~~~~

~~9$$$$$$$$$$$F``~~~~~W$&……x:.~~~~~

~~~J$$$$$$$$$$"~~~~~~9$$$***$$$$~~~~~

~~'$$**$$$$$$~~~~~W$$~~~~~~

~~~'$$$$&~~~~:$>d$$$$$$:~~~~~~~

~~~:xd@$F"`#$$W:~~~~##"d$$$$$$$$$$$$Wu.~~~~

~~:d@$$$""~xW$$$$$$Wx>~xuW$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W>~~~~~~

'$$$*"~.d$$*"~""#*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~~~

~~~xe$$*"~~.uoe$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>~~~~~

~~:W$$*F~~~x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~~~

~~'`~~x@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k~~~~

~~~~:@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>~~~

~~~~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&~~~

~~~~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~

~~~"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~~~:

~~~~~?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E~~~W$

~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F~~~~~:$$$

~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E~~$$$$

~~~~~`*$$R``#R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~:$$$$$

~~~~~~so$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N~:@$$$$$$

~~~~~~~~d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Nu.~x$$$$$$$$$

~~~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~~~~X$$$$$$$$$$$$$"R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~.WWW@$$$$$$$$$$$$$E)$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~~.W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E$$$$$$$$$$$$$~#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

~~~~~~:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$::$$$$$$$$$$$$$k~'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$R

~~~:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k:~`R$$$$$$$$$$$$$$#

~~~"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k~'"R$$$$$$$R"`~~

~~~~M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>~~~~~~

~~~~'R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&~~~~

~~~~`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E~~~~~~

~~~~~`#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$R~~~~~

~~~~~~~#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*~~~~~

~~~~~~"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"~~~~

~~~~~~~~~'$$$$$$$$$$$$$$$*F"~Margaret~Chatfield

>>516

♪♫

♪♫

♪♫

,;, ,;;, ♪♫

.^//// √ \\\\\^.

/'/// = = \\\'\

/ ;//d __ b\\'.'.

; '. `. .' ; '.

. ; )( . ;

. '. .' '. . '.

'. '(. .) '. '.

; ;\\.)(.// ; ;

. . \\ // . . lb

; ; )\\//( ; ;

'. '. ( ww' ) '. '.

. ; './ .' . ;

√ / / \ √

Ютуб ролик та текст до нього 1

Cold Steel Voyager Series (2 of 2) Ютуб ролик та текст після нього 1

Ютуб ролик та текст до нього 2

Cold Steel Voyager Series (2 of 2) Ютуб ролик та текст після нього 2

Ютуб ролик та текст до нього 3

Cold Steel Voyager Series (2 of 2) Ютуб ролик та текст після нього 3