[x]

Адміністрація

 Заватажити файл
 Без медіафайлу
 Тріпкод
 До теми  До розділу
 Нова тема

Баг-репорти, питання, реквести фіч, тощо

Перейти до нитки

Приховано 322 повідомленнь.

Курво, я знову обісрався. Забув проставити номер, як то було на Учані. Прошу востаннє видалити тред, аби потім не було плутанини. fajno.in/wh/1919/

Це тільки в мене такі смужки?

>>731

Пофіксив

Сашко, зроби таку фукцію. Коли натискаєш на зображення то воно ЗРАЗУ відчиняється у новому вікні БЕЗ ПЕРЕХОДУ у трід. Бо не маю вже сил терпіти.

Тред для тестування відправки повідомленнь та розмітки

Перейти до нитки

Приховано 117 повідомленнь.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh+. . `/yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh/`.. `/hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmo. . +dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh/``.`. `:hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy-``.`. `.sNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh-`. ...` .omMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh:`. .. `. `+mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd/`. .. . .sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+`` ….` `` `:mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd- `..` ```` ``` . .sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs``. . `/mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm/`` … . . . `` .dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm- `… ` `. `hMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm- . … `.```. . `yMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN- . … ``..``` ``yMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN/ .`.. `.` `.`. `sMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo `` …` . - ``` . `sMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh`. .`. +- -- `sMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN. .` `..` .. `+s` `o/ `yMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ . ``..`. +y/ :yo .dMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd`. . ….`+yy.syy` . `` .mMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/ .` ..` `oyyo /yyy- /. . -mMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd`.. ..`+yyy/syyy/ ++ `` -mMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/ .. .. -.+yyym- /ydyy+ +y. . /mMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm`.. ..os /yydNNsmNmys /y+ `` -hmMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/ .. ..sm. :yhmNNd `mNNNdy. /yy. . `` yhNMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm`.. . hN/ :ymNNNNy .NNNNNh- /yy+ . `` .NhMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ .. . .dNy -hNNNNNNo /NNNNNN+ +yys` ` sNhMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm`..`. ./ -mNm..hNNNNNNN/ sNNNNNNh omyy/ ` `` -MmmMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh. ..:y :NNN/hNNNNNNNN-.. dNNNNNNN oNdys dMhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhh . . . +m. /NNNdsNNNNNNNNN./:NNNNNNNN- oNNdy: `` oMMhMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhs `.` `.` `sm- oNNNN//NNNNNNNNNN`s/ :NNNNNNNN+ oNNNhs` :MMhMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyM+ .`. . .yy. :/::--+shmNNNNNNN h/ oNNNNNNNNs oNNNNy: .MMNdMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdmM- .. .-mNysNNNNm.syso+/++shmmm+ hNNNNNNNNh sNNNNNs NMMyMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMN`` `` . :NNm.dNNNNNsoNNNNNNNNmhs/do `NNNNNNNNNm sNNNNNm- dMMyMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhNMm `. +NNN-:mNNNNNN+NNNNNNNNNNNNd-do -NNNNNNNNNN yNNNNNNs hMMhNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMh .``. sNNNo+NNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNd/Nh +NNNNNNNNNNyNNNNNNN- yMMdNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyNMMs .`. .hNNNhsNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmsNd yNNNNNNNNNN.hNNNNNNNh yMMmNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMM/ . -o++/::-.:mNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmhNN` mNNNNNNNNNN.dNNNNdhso. yMMdNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhNMMM- `` hNNNNNNNmNNNmddhhhhhdmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN: .NNNNNNNNNNN.mNNmhhddmd. .sMMhNM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMM. .-. ``NNNdyso+/-.. .:ohmNNNNmmNNNNNNNNNs/y/` +NNNNNNNNNNN-NNNNNNNNNN+ – +hMMyMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhmMMMN`+dmNm .NNNh``:ymNNNdNNNNNNNNNNNNh- hNNNNNNNNNNN:NNNNNNNNNNd .h hhNMhMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMd .hNMMMN`NNNNs :--hdh: /y+- ./ymNmmNNNNNNNNNNNmo NNNNNNNNNNNNoNNNNNNNNNNNoN NmNNdMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdMMMMy hMMMMNd NNNNN:h+dMMMm +Nmy: ./-sNNNNNNNNNNNNNNNh.:MNNNNNNNNNNNdNNNNNNNNNNN:mN :MNdhNMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhMMMMMo /NMMNdyo`NNNNNh ys sMMMy/ NMNNs..NmmNNNNNNNNNNNNNNNNddNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNdNN- sMMhhMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhMMMMM/ hMMMdhdd. mNNNNN::N/ -/: : mMMMNd/mNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNmhysmNNNNNo. `mMMomMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdmMMMMM- NMMNdNMM: dNNNNNdhM: dMMMMMNdNNNNNMMNMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNmmmNNmy+-. .:odNNNmy: :MMMoMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMM.MMMdNMMM: hNNNNNNMM: hMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNmNmy:./oyyyo: `:mNNN+ yMMM+MMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMm -MMMdMMMN- sNNNNNNMM+ mMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNy: .mMMNNNd .hNNNh `NMMhsMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddMMMMMy -MMMNMMNy- oNNNNNNNMd `..NMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNhohmy sMMMNN+.mNNNm. /MMNdhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMMo -MMMMMMmm+ ::NNNNNNNNMo ``.:///:yhoMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNNm+`sds.. /MMMMh-dNNNN/ dMMhMyMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMM: mMMMMMdM+ o:.NNNNNNNNNNo +/++//:NMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmh/ /` yMMMd+mNNNN+ -MMdmMyMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdMMMMMM. /NMMMNdMo ysmNNNNNNNNNNh:.---..mMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmd .NMMmyNNNNNs sMNdMMhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMMN/mMMNmNy dmyNNNNNNNNNNNNdy+:-.-/dMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNN/ hMMMmNNNNNyNMdMMMhMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMMMh -dNMMNh+-mN/oNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN...`yMMMMNNNNNh +MdMMMNdMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMMMs sNMMN NNNMh:NNNNNNNNNNNNNNMMNNMNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN``///-s:dMMMNNNNNNd `ddNMMMmdMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMMM: :dNN. NMMMN/NNNNNNNNNNNMMMNNNMNMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNo….sNMMMNNNNNNm. -dMMMMMdmMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMMMMN sN. -MMMMMdNMMMMMMMMMMMMMNMNMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNho+yNMMNNNNNNNNN- +MMMMMMhNMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyMMMMMh . :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNMMMMMMN: .NMMMMMMyMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMmsMMMMM+ +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMN/ yMMMMMMMyMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNsMMMMM. oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMo :MMMMMMMNhMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMsMMMMm oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMNNNMNNMMMMMd dMMMMMMMdmMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMs oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhNMMMMMMMMMMMMMMMM/ :MMMMMMMMyMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMM: oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm mo hMMMMMMMNyMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyNMMN` sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ MMh` .MMMMMMMMhNMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhMMy . sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN msNMMd` oMMMMMMMNhMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMM: .sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyMMMMMMd `NMMMMMMMhMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhd `` hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: .MMMMMMM/oMMMMMMMdNMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm- . hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMmNMMMMMMmMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy . ` symNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN. . .`yyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs . `` .yyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN. o+ . . `` -yyyyyyyydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm+ `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo oMo `.` :yyyyyyyyyydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh/ NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+MMo ..`` +yyyyyyyyyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmh+. `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ /NMMo ` . `: oyyyyyyyyyyyyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNds:. mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMm:NMMMo ``.`+/ syyyyyyyyyyyyyyyyyyhmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmy+- hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMM+ -NMMMMo `.` .+s: syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdo:. . yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMm.mMMMMM+ ``.`oss. -ssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmh+. -y oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM+hMMMMMM: ``./sss /ssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhdmNMMMMMMMMMMMMMMMmh+. +N` /MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMmsMMMMMMM. ``..sso +ssssssossyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysymNMMMMMMMNmh/. oM/ -MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMM/:MMMMMMMm``.-s/ `` ssssssssssossyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo .:+ydmmdy/. sMy .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMmdMMMMMMM+ ``... ```ssssssssssssoosyyyyyyyyyyyyyyyyy++...sMN NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMM+oMMMMMMMy`..` ``.sssssssssssssssoossyyyyyyyyyyyyosss: oMM+ mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMN-NMMMMMMh`. . .:ssssssssssssssssssoossyyyyyyyyy+ssss+ oMMm` yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMshMMMMMMd. ``` ```` . +ssssssssssssssssssssssoossyyyyy+ssssso- oMMM/ +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMsMMMMMMm- `.`. dmhsssssssssssssssssssssssooosss+sssssss+ .y. . +MMMm` -MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMdmMMMMMN- ` ``` ```NMMNhyssssssssssssssssssssssssoo+/ss+sssss: :mM+ . +MMMMoNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMhMMMMMN: +NMMMNdysssssssssssssssssssssssss+os/+sssss .oMMMh `. /MMMMN. hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMhMMMMN: . :mMMMMMmhssssssssssssssssssooooss:-osssssNMMMMN `. /MMMMMy oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMNyMMMN: .dMMMMMMNdyssssssssssssss+-ossss+``:ssss. -/smNMM:. /MMMMMM-:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMddMMm- sMMMMMMMMNdyssssssssss+```:oo.`````osss- .:/-. :MMMMMMh`NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMhdMd. ` :NMMMMMMMMMNmhysssss+.```````````.oss/. :MMMMMMM:dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMmsh`` `` .hMMMMMMMMMMMMmdysooso+:-`````````.oss `. :MMMMMMMhsMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM-`` `` oMMMMMMMMMMMMMMdmdhsss/```````````+s: `. -MMMMMMMMoMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMy`` . :NMMMMMMMMMMMmMMMMMNd:-.``````` ``:o. . .MMMMMMMMyMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMo `` .mMMMMMMMMMNMMMMMMMhoooo/:/:--…-/` . `/yMMMMMdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMM/ ``hMMMMMMNmMMMMMMMMoooooydoo++/o:ooo:` `` . .sNMMNdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMM/ `sMMMMNmMMMMMMMMmooooomNooo//oo/ooo+:. . .dMMhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMM/ /NMmmMMMMMMMMMyoooooMMsoo/+oo+/oooo+- `. `yMdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMM+ .+NMMMMMMMMMMoooooyMMyoo+/ooo++ooooo/` `. `oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMs . +MMMMMMMMMM+oooodMMmooo/oooo:-+ooooo:. `` .NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMh. +MMMMMMMMN+oooomMMMooo/+oooo:/ooooo/ .` sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMN. ` /NMMMMMMd+oooomMMMsoo++ooooo-:ooooo+. .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMM+ ` -dMMMMMdooooodMMMyooohoooooo. ./oooo+ .` mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMd`sMMMMdooooodMMMyoooyNooooo+ -oooo/ `` sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMM: /NMMm+oooohMMMhooosMd+oooo++oooo /MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMm-mMM+ooooyMMMdooo+MMhooooo/ /oooo. .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMo .hMooooooMMMmooo+mMMhooooo+`:oooo. mMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MM- `sooooo+NMMNooooyMMMyooooo/:oooo. yMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MN:ooooohMMNoooo:NMMMyoooooooooo sMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm oooooodMNoooo-+MMMMoooooooooo sMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm /oooooomhoooo-`dMMMd/+oooooo+ oMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm +ooooooooooo.:MMMMs++ooooo: +MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mm .+oooooooooo./dMMMdoo++/+/ /MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MN./oooooooo+.osMMMMoooo/. :MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MM: .:+ooooo-/o+mMMMdoooo+ -MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMs .syys-oooyMMMMsoooo/ `NMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMm` -mMM:+ooooNMMMNooooo: sMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMM/ .dMyooooohMMMMhooooo. `mMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMh yhooooooMMMMMyoooo+ /MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMM- `-+oooo+NMMMMNsoooo: yMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMy /ooooohMMMMMdooooo` .NMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMM. -ooooosMMMMMMooooo/ +MMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMs ooooo+MMMMMMs+oooo-NMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMN. +oooo+mMMMMMd-oooo+` yMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMs :ooooohMMMMMM.+oooo: -MMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMN. `ooooooMMMMMM//oooo+ mMMMMMMMMMMMMM

>>1

>>0

тут буде підтримка вебм? якщо ні то я піду звідси.

Перейти до нитки

Приховано 2 повідомленнь.

>>714

>тих відосів з охуєнними сторі та істерією
>істерією

Ти про ці?

Максим Доши - Бум Бурум Бум Бум

>>715

Блядь, не одразу звернув увагу на назву відоса. Добре, що ютуб врятував мій мозок.

Відгадайте ребус.

Доши – рак

gif

Буду сюди писати репорти про виконані роботи.

Перейти до нитки

Приховано 15 повідомленнь.

>>700

Який унікальний серун. Тільки як так сталося, що там вже пости нумеруються більше 4000?

>>701

Це побічних ефект переносу постів із /b/ які мали 4000+ номери.

Схоже, ми його перехвалили. Тепер би /b/ та /p/ почистити. fajno.in/b/6302/

>>703

Сумно це. То ж просто дуже важка у спілкуванні людина. Мабуть, йому дуже самотньо, шо він отакий блядський цирк по всьому інтернету влаштовує.

Різні неочевидні речі, які можуть бути цікавими комусь.

Перейти до нитки

Приховано 3 повідомленнь.

1111.fajno.in/

Схоже, дефолтна сторінка веб-серверу Сашка.

Це рахується за пасхалку? uchan.org.ua

stat.fajno.in/

Сторінка із куцою статистикою

>>689

Я помітив, що при наведенні курсора на окремий сегмент, можна побачити його назву та відсоток. Це на додачу до кольорових позначень, які між іншим бувають майже однокольорові. Але половина екрану все одно залишається пустою, тому я пропоную збільшити коло, щоби було легше побачити малі дошки.

Зробіть тут тему з пшечками та хмаринками

Перейти до нитки

Приховано 2 повідомленнь.

>>12

Це ж єресь.

>>673

Вставляє чогось.

Навіяв, до речі, одмін Анарчу, у якого в темі є багато синьо-зеленого кольору.

Одмєн, випилюй к хуям дошку вархамер, там тепер нікому спілкуватись.

Обговорюємо не технічні аспекти розвитоку Файначу. Куди рухатися і як рухатися далі.

Пиллимо свої пропозиції, та опис яким ви бачите Файнач у майбутньому.

Перейти до нитки

Приховано 25 повідомленнь.

>>221

Ви тільки гляньте на нього. Йому здалося, що хтось закипів в інтернеті. В ІНТЕРНЕТІ!!!!

>>219

>даун == fag

Ні, для нашого "дауна" найближчий англомовний відповідник – це, мабуть, retarded (перше – "людина з синдромом Дауна", друге – "(розумово) відсталий"), а fag – щось на зразок "педик".

Файнач стронг!

>>651

Нічого особливого ніби.

Прибрав із меню /x/

Додав /int/

Підпилив шаблони: англійські написи + капча).

Питання: є сенс накинути посиланнь на /int/ Файнача у якісь зарубіжні дошки?

Перейти до нитки

Приховано 5 повідомленнь.

>>595

>Додав /int/

А прапорці?

>>601

Пилю

Перш ніж посиланнями розкидатись, слід допиляти локалізацію.

>>603

fixed

Сашко come back!

Питайте свої відповіді.

Так, я знаю що я гівно, бо не займався бордою кілька місяців.

Перейти до нитки

Приховано 29 повідомленнь.

>>589

Хєрово. Скинь файл, який ти кріпиш до повідомлення через якусь файло-помийку, аби я протестував. Дякую.

Ось – a.pomf.cat/arbzlg.jpg

Назва – 1488225311002.jpg

>>591

Так, бачу проблему. Зараз виправлю.

І чому багато чого у 18+? Так не цікаво.

Нам вже місяць

Файнач рівно місяць онлайн, а зачить можна підвести певні підсумки.

Всіх поздоровляю з такою-сякою датою, а також велике дякую, що взагалі тут сидите (зважаючи на кількість багів і досить дикуватий дизайн).

Дічь та срачі

Останнім часом чи то тролі, чи то просто альтернативно розвинуті розвели якісь ракові срачі на тему хто кому в борщ насрав, чия анонімність довша, чия мертва борда прожила довше інших.

Україна не Росія

Файнач не Учан/Кропивач/Твоя_особиста_борда

Файнач це Файнач

Чуваки, переносьте свою їбанину в /trash/, а не обмазуйтесь своїм лайном у рандомних тредах. Дякую

Правила

Запилювання правил дошки має першочерговий пріоритет у т.ч. із огляду на срачі описані вище.

Наближчими днями запилю правила by Sashko і викладу в /adm/ для обговорення і затвердження

Банерки в розділах

Підтримую ідею напилити банерків/лого для розділів.

Але, враховуючи мою криворукість у цих ваших гімпах та фотошопах , процес запилювання буде довгим а результат гівняним.

Тож, було б не погано, якби хтось із прямими руками напілив різних варіантів.

Тред для обговорення тут: fajno.in/adm/395/

Колишній тред fajno.in/b/1327/ закрито за явну раковість.

Технічне

Наразі, план допилювання дошки такий:

 • Запилити правила

 • Додати фічу "Видалення постів"

 • Додати фічу "Приховати зображення"

 • Додати фічу "Ввімкнення/вимкнення авто-пыдвантаження постів"

 • Додати кнопку "Приховування бокової панелі меню"

 • Фіксинг форми повідомлення

 • Автодетектинг NSFW

 • Перепилити кастомні теми, допілити дефолтну

Окрім того виправити всі описані баги в /adm/

Після чого буде реліз версії 1.0

Нові фіч-реквести приймаються, але реалізовуватися вони будуть після релізу 1.0 версії

Як виняток, протягом 24-годин можете запилювати нові реквести фіч які можуть увійти в 1.0 версію

Технічне #2

Протягом кількох днів, Файнач буде перенесено на інший сервер. Якщо, який час (скоріш за все сьогодні, або завтра вночі) сайт буде недоступний – не лякайтеся.

Технічне #3

Запілив git-репозиторій github.com/the-sashko/fajno-in

Буду туди складати сорці, посилання на бекапи, тощо

P.S. Картинка рандомна

Перейти до нитки

Приховано 57 повідомленнь.

Минуло ще три місяці. Правила як і раніше…

>>396

>Протягом кількох днів, Файнач буде перенесено на інший сервер.

Минуло 127 днів…

>>495

А ти кудись поспішаєш?

>>505

Поспішаю.

Адміне, як щодо відкриття нової дошки? Дошки Warhammer? На Учані в нас були треди по всіх дошках, але що як відкрити одну?

Перейти до нитки

Приховано 54 повідомленнь.

І ще. Зроби /all/ сторінками по сто постів, а не динамічним підвантаженням. Коли буде багато постів і треба буде щось знайти і подивитися, то динамічне підвантаження дуже не зручне і браузер буде зжирати гігабайти пам'яті на цю роздуту сторінку.

Порно дошка буде? Мені чекати?

>>141

Можливо

За 2 тижні будуть видалені невзлетні дошки із наявних. І будуть мастурбач, анімач і шось там ще.

>>142

Минуло 4 місяці, де дошки?

Чи не допомогти нам адміну з правилами? Бо він щось не поспішає з ними, а казав про першочерговість. Та й не цікаво так сидіти, немає що порушувати.

Потрібні загальні правила fajno.in/page/rules/ і правила для кожної дошки.

І одразу пропоную залишити в /b місце для правил пустим, бо це досить епічно. Можна ще залишити якесь символічне чи дурне і тому символічне зображення, або напис "Що ти очікував тут побачити?".

Перейти до нитки

От загальні правила Учану для натхнення. Їх можна майже повністю скопіювати, мабуть.

 1. Не завантажуйте, не пишіть, не обговорюйте, не посилайтесь, на будь-що, що порушує закони України або закони вашої країни перебування.

 2. Якщо вам менше 18 років, або якщо для вас протизаконний перегляд матеріалів розміщених на цьому форумі, припиніть перегляд негайно.

 3. В Учані заборонені: пропаганда сепаратизму, ліквідації Незалежності, цілісності території або суверенітету України; заперечення факту Голодомору як геноциду Українського народу; образа держави, народу, історії, мови або культури України; неповага чи приниження символів України; агітація антиукраїнських ідей та антиукраїнської діяльності; комуністична, расистська, нацистська, фашистська, російськоімперська агітація та заклики до відповідної діяльності.

 4. На форумі заборонено розміщення порнографії, включно з порномультиплікацією: "furry", "guro", "lolicon", "shotacon", дозволено розміщення еротичних матеріалів.

 5. Розміщувати приватну інформацію або закликати до цього, заборонено.

 6. Якість повідомлень є дуже важливою для громади Учану. Заохочується розміщення якісних зображень і цікавих коментарів.

 7. Незадоволення форумом Учан (політикою, модерацією, будь чим) на сторінках Учану може призвести до видалення повідомленя і бану учасника. Пишіть свої думки, питання, скарги з приводу Учану через посилання на написання e-mail внизу сторінки.

 8. Спроби обійти тимчасовий бан будуть каратись постійним баном.

 9. Заборонений спам і флуд в будь-якій формі.

 10. Видавати себе за адміністраторів чи модераторів Учану суворо заборонено.

 11. Пам'ятайте: Користування Учаном це привілей, а не право. Адміністратори Учану можуть забороняти доступ і видаляти розміщений контент без попередження.

>>445

Правила на АІБ – рак.

>>447

Загальні правила мають бути, щоб потім всякі любителі процесорів не дивувались і не ображались.

А от на рахунок правил для розділів не знаю. Зараз там в основному опис розділу, а не правила. Може замінити "Показати правила" на "Показати опис розділу" чи щось таке?

Перепостю fajno.in/ff/37/

Я, звісно, обожнюю фентезі та скай-фай. Але де обговорити "Улісса" та Пінчона? Андруховича та Винничука? Ніцше та Канта? Підручники з англійської та японської?

Потрібен розділ "Література", явважаю.

Адміне, не змушуй мене побиратися на /бо/ в кацапів. Файну ж борду запилив.

Перейти до нитки

Приховано 25 повідомленнь.

>>256

Поки лише /media/ для відео та аудіо контенту.

>>257

Плануєш якось ще розкручувати борду крім кидання посилань на інші укроборди які вже, по ходу, всі здохли?

>>257

А /tv/? Чи поки що піти з гра Престолів тредом у фантастику?

>>259

У фантастику.

Гадаю, що не варто перетворювати Файнач у філіал порнохабу. Зображення відповідного змісту доречні в /b/ та /x/. Із тематичних дошок, пропоную по-видаляти. Сподіваюсь ніхто не проти? Окрім >>227 ОПа, ліл

Згодом коли нарешті осилю правила, внесу туди цей пункт

Перейти до нитки

>>247

>Окрім >>227 ОПа, ліл

З чого б це мені бути проти? Ти тіки в правилах напиши на майбутнє, раз уже є прецедент.

Ну, і звісно, варто було б запиляти розділ /еро/ чи /порн/ для такого. Але то вже сам вирішуй.

>>248

Ок, сподіваюсь знайду час на наступному тижні для правил

У всіх в кого припікає від збільшення кількості розділів.

Дошки, які не наберуть 100 постів за 3 тижні будуть випиляні.

Дошки, які за 2 місяці не досягнуть середнього темпу постингу хоча б 10 постів на добу будуть випиляні.

Це не стосується /b/,/adm/ та /trash/

Перейти до нитки

>>130

>Дошки, які не наберуть 100 постів за 3 тижні будуть випиляні.

Війна стільки не набере.

Збираюсь час від часу поповнювати її новинами та дівками в формі.

Технології та історія не наберуть.

Схрон і фантастика, мабуть, теж.

Розумієш, адміне, ти ставиш надто суворі умови. Я б тобі порадив ці 3 тижні подивитись на активність дошок і за результатами випиляти 1-2 найменш цікавих користувачам. Якщо створювати і випилювати по 5-6 дошок, будуть надто великі коливання. Борда то виглядатиме створеною з перспективою на розвиток, як зараз, то дрібнобордою з 4-5 дошками.

>>136

Можливо, ти маєш рацію

Втім, залишу за собою право скористатися правилом у ОП пості.

>>130

З одного боку це й добре, а з іншого…

>Це не стосується /b/,/adm/ та /trash/

Додати до цього вийнятку ще кілька розділів здається мені хорошою ідеєю.

Політач, наприклад. Немає нічого гіршого за політоту в /b.

Технології також, чи нормою буде питати у /b як пропатчити KDE2 під FreeBSD?

/a якого чомусь немає також, бо є люди у яких тригер у голові перемикається, коли бачать 2D-дівчаток.

Ці три теми доволі вузькі, але вони нікуди не дінуться і час від часу випливатимуть тільки тому, що це бірда.

Тред баннерів/лого для розділів.

Обговорюємо виключно приклади банерів, їх зовнішній вигляд та варіанти розміщення.

Порушників покарає Гаррі чекають санкції.

Перейти до нитки